The official facebook page for Shop Online LTD The official phone number for DEA LTD
Търговия на едро с хранителни продукти • Производство и пакетиране на замразени зеленчуци

Контакти


MJpQ

Деа ООД

Шумен 9700, България
ул. „Цветан Зангов” №12

тел./факс +359 54 800 483
моб.тел.: +359 899 134 060
моб.тел.: +359 899 198 004

e-mail: order@dea.bg